Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Connection timed out in /var/www/easyjob.dk/public_html/inc/database.class.php on line 71

Warning: mysql_error() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/easyjob.dk/public_html/inc/database.class.php on line 75
? Easyjob.dk - Find your new job here - Easy and fast job search

Terms & conditions


Untitled Document

Vilkår og betingelser EasyJob.dk

Når du besøger EasyJob.dk eller benytter ydelser fra EasyJob.dk accepterer du følgende vilkår og betingelser. Medmindre EasyJob.dk skriftlig tiltræder anden skriftlig aftale, leverer EasyJob.dk alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber/bruger afgivne ordre eller accept.

Alle typer virksomheder og privatpersoner kan registreres som bruger af EasyJob.dk. Der knytter sig forskellige rettigheder og pligter til de forskellige brugertyper. EasyJob.dk forbeholder sig ret til at afvise brugere uden yderligere forklaring samt at stille særlige vilkår for godkendelsen af en bruger.

I det følgende benævnes du som bruger (en) (ens).

Forudsætninger for køb og brug.
For at købe og benytte et abonnement eller produkt, skal brugeren være tilsluttet internettet, og abonnementet eller produktet tilgås online. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk.

Brugeren skal være oprettet som bruger af EasyJob.dk og være myndig for at kunne gennemføre en bestilling eller køb. Ved bestilling eller køb bekræfter brugeren, at brugeren er myndig eller derover.

Adgang og oprettelse.
Når brugeren køber et abonnement eller produkt, opretter brugeren samtidigt en personlig profil.
Brugeren vil have adgang til sit køb via brugerens personlige profil.

Brugerens abonnement eller produkt leveres som filer og vil kun være tilgængeligt i abonnementsperioden via brugerens personlige profil, medmindre andet er særligt bestemt i tilknytning til det enkelte produkt eller abonnement.

Indholdet på EasyJob.dk kan ændres løbende og visse produkter kan som følge deraf blive utilgængelige. Det anbefales, at brugeren printer de produkter, som brugeren vil være sikker på at have adgang til.

Brugeren er ansvarlig for, at brugerens personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring brugerens adgangskode og profil. Såfremt brugerens adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør brugeren straks ændre sin adgangskode og password.

Varighed og opsigelse.
Varighed afhænger af hvilken abonnement brugeren tegner eller produkt brugeren køber. Oplysningerne fremgår af gældende prisliste som er en del af denne aftale. Varighed vil fremgå ved bestilling og kvittering. Alle abonnementer er fortløbende og ved udløb af abonnementsperioden forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode svarende til den foregående.

Abonnementer kan når som helst opsiges med en måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode, medmindre andet er skriftlig aftalt. Opsigelse skal af brugeren sendes skriftligt til EasyJob.dk med referencen "Opsigelse af abonnement", og være påført de oplysninger som brugeren er oprettet med samt kunde nr. Det vil ikke være muligt at tilgå abonnementet fra det tidspunkt, hvor abonnementet ophører i henhold til gyldig opsigelse.

Kvittering og fornyelse.
Når brugeren har købt et abonnement eller produkt, modtager brugeren en kvittering via e-mail.
Denne e-mail er brugerens kvittering og købsbevis. Det anbefales at brugeren gemmer denne e-mail, da EasyJob.dk ikke opbevarer oplysninger om brugerens køb på en sådan måde at brugeren senere kan rekvirere en kopi af kvitteringen.

Der fremsendes ikke fysiske bilag til brugeren, information stilles til rådighed for brugeren på EasyJob.dk eller på anden måde, f.eks. e-mail.

Ved bestilling giver brugeren tilladelse til, at betaling for fornyelse automatisk bliver trukket fra den konto, som brugeren har oplyst ved oprettelsen. Brugeren vil modtage meddelelse om fornyelse via den oplyste e-mail adresse.

Ved fornyelse er det brugerens eget ansvar, at de oplyste kontooplysninger er valide. I tilfælde af at de oplyste kontooplysninger ikke er valide, vil brugeren blive informeret om den manglende betaling, hvorefter brugeren vil kunne tilmelde sig betaling via en anden konto.

Brugerens adgang til produktet vil blive spæret såfremt EasyJob.dk ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort eller modtaget rettidig betaling på anden måde. Adgang vil blive genetableret når brugeren har betalt skyldige beløb og EasyJob.dk har registreret og modtaget en gyldig betaling.

Fortrydelsesret.
Visse ydelser, der leveres af EasyJob.dk, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver private forbrugere mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. EasyJob.dk ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og brugerens ret som privat forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

Priser og Betaling.
Der kan betales med betalingskort og bankoverførsel. Betalings muligheder vil fremgå ved bestilling. Send aldrig penge til EasyJob.dk pr. brev. EasyJob.dk kan ikke påtage sig ansvaret for penge, checks eller frimærker sendt til EasyJob.dk pr. brev. Bestillinger betales forud og produktpriser fremgår af gældende prislister som er en del af denne aftale.

Alle priser gælder ab fabrik eller lager og er ekskl. moms og afgifter, i det omfang der er tale om moms og afgift pligtige ydelser. EasyJob.dk beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og evt. omkostninger er betalt. Fragt er ikke inkluderet og skal bestilles særskilt hvis dette er muligt.

Tilbudsperioder kan ikke forlænges. Ved udløb af en tilbudsperiode fortsætter brugerens abonnement eller produkt til den normale pris, som brugeren er blevet oplyst ved bestillingen eller gældende prislister.

Alle angivne priser er i Euro og eksklusiv eventuelle kort og betalingsgebyrer medmindre andet er angivet.
Ved evt. annullering af ordre refunderes evt. betalingsomkostninger ikke. Det købte vil være tilgængelig når EasyJob.dk har registreret en gyldig betaling.

Betalinger skal ske kontant og forfaldende beløb betales uden ophold og indsigelse. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges EasyJob.dk omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos brugeren, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen efter gældende prislister, som er en del af denne aftale.

Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist betales rente fra forfaldsdagen med den til enhver tid gældende rente i henhold til renteloven. Ved udsendelse af rykker opkræves der et gebyr på 150,00. DKK. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

Ophavsret og upload af indhold.
Alt indhold i enhver form på EasyJob.dk er beskyttet af lov om ophavsret og ejet af andre. Indholdet stilles kun til rådighed for visning/læsning eller hvad der er angivet på EasyJob.dk.

Hvis EasyJob.dk eller nogle funktioner giver brugeren mulighed for at uploade sit eget materiale er det brugerens ansvar at materialet ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder mv.

Ved at uploade eller fremsende indhold til EasyJob.dk eller vore samarbejdspartnere indestår brugeren for at brugeren har alle nødvendige rettigheder til alt materialet og at indholdet ikke er i strid med nogen lovgivning, disse betingelser og vilkår. Brugeren er ansvarlig for alt indhold, brugeren uploader eller fremsender til EasyJob.dk eller vore samarbejdspartnere. Ved at levere og uploade indhold forpligter brugeren sig til at holde EasyJob.dk og vore samarbejdspartnere skadesløse. EasyJob.dk foretager ingen clearing af indhold.

Når brugeren opretter indhold på EasyJob.dk, giver brugeren EasyJob.dk og vore samarbejdspartnere en ikke-eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende indhold og annonce materiale som brugeren udleverer, uploader og fremsender til EasyJob.dk eller vore samarbejdspartnere. (Denne ikke-eksklusive tilladelse er en forudsætning for at kunne vise annoncens indhold offentligt)

Brugeren giver sit samtykke til, at brugerens navn og webadresse m.v. må offentliggøres på EasyJob.dk og mediapartneres hjemmesider samt til at EasyJob.dk og mediapartnere må sende nyhedsbreve m.v. til brugerens e-mail adresse og bruge de af brugeren givne oplysninger i forbindelse med markedsføring.

For alle informationer og alt materiale, brugeren leverer til EasyJob.dk gælder, at brugeren leverer det vederlagsfrit og til fri brug for EasyJob.dk og vores samarbejdspartnere.
Alle former for kommunikation eller materiale, som brugeren sender til EasyJob.dk eller vore samarbejdspartnere via e-mail eller på anden måde, vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

Det er tilladt at tage kopier på papir til privat brug jf. ophavsretslovens § 12.
§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

Det er ikke tilladt at, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af EasyJob.dk, herunder tekst, billeder, lyd, filer eller video mv. til kommercielle eller offentlige formål uden rettighedshaver skriftlige samtykke.

Brugeren må linke til forsiden af EasyJob.dk eller til en specifik artikel, som brugeren omtaler på brugerens egen hjemmeside/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse. Til kommercielle formål må det kun ske efter forudgående skriftlig aftale med EasyJob.dk.

Det er ikke tilladt at linke på en sådan måde, at EasyJob.dk kommer til at se ud som om den er del af en anden hjemmeside eller fremtræder i det fremmede websites frame uden skriftlig aftale med EasyJob.dk.

Modtagelse af e-mail og nyhedsbreve.
Når brugeren besøger EasyJob.dk eller benytter ydelser fra EasyJob.dk accepterer brugeren at modtage alle meddelelser fra EasyJob.dk og vore samarbejdes partnere via den e-mail adresse som brugeren har oplyst ved tilmelding, oprettelse mv. Det er brugerens ansvar at den oplyste e-mail adresse er korrekt. E- mails afsendes fra EasyJob.dk og vore samarbejdes partnere. Afhængig af brugerens computer opsætning er der en risiko for, at e-mails havner i brugerens spam mappe. Brugeren kan undgå dette ved at tilføje EasyJob.dk og vore samarbejdes partnere til brugerens adressebog.
Er brugeren tilmeldt nyhedsbreve, kan brugeren til hver en tid afmelde sig nyhedsbrev ved at anvende det link der står i de e-mail brugeren modtager.

Andre ydelser og tilbud
På EasyJob.dk kan der være andre tilbud, funktioner ydelser mv. der har andre og yderligere betingelser udover disse. Brugeren anbefales altid at verificere alle informationer, inden de bliver anvendt i forbindelse med køb mv.

Retningslinjer for brug.
Når brugeren besøger EasyJob.dk eller benytter ydelser fra EasyJob.dk accepterer brugeren ikke at gøre følgende:
a. Overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven.
b. Krænke EasyJob.dk brugervilkår og regler for annoncering.
c. Distribuere eller inkludere spam, kædebreve, pyramidespil eller lignende.
d. Distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade EasyJob.dk eller brugerne af EasyJob.dk interesser eller ejendom.
e. Belaste EasyJob.dk infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af EasyJob.dk.
f. Benytte nogen former for robotter, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til EasyJob.dk og indsamle indhold til noget formål uden EasyJob.dk udtrykkelige skriftlige tilladelse.
g. Sammenstille eller på anden måde, indsamle oplysninger om andre brugere, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke og indsamle personlige oplysninger om andre med henblik på kommercielle eller ulovlige formål.
h. Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til EasyJob.dk ydelser.
i. Etablere link til EasyJob.dk på en sådan måde, at EasyJob.dk vises på andre hjemmesider eller oprette deeplink til noget sted på EasyJob.dk sider uden EasyJob.dk forudgående skriftlige tilladelse.
j. At annoncere for enhver ulovlig tjeneste eller for ethvert produkt, som ved lov er forbudte.
k. At krænke et patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller anden rettighed.
l. kontakte nogen, som har bedt om ikke at blive kontaktet.
m. Komme med indlæg m.v. som er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk, racistiske, stødende, krænker privatliv eller på nogen måde skader mindreårige, grupper eller personer på baggrund af deres religion, køn, seksuelle orientering, race, etnicitet, alder eller handicap mv.

Passive profiler og konti.
EasyJob.dk kan slette brugerens profil eller konto, hvis den er passiv i (60 dage). Såfremt EasyJob.dk gør dette, vil EasyJob.dk sende en meddelelse pr. e-mail til brugeren.

Privatpolitik.
Ved at benytte hjemmesider med ydelser, der tilbydes af EasyJob.dk, indvilger brugeren i, at EasyJob.dk (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger brugerens personlige oplysninger. Brugeren er ansvarlig for, at brugerens personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring brugerens adgangskode. Såfremt brugerens adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør brugeren straks ændre sin adgangskode og password.

1. Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på brugerens computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

2. Sådan sletter eller blokerer brugeren for cookies. http://minecookies.org/cookiehandtering
Ønsker brugeren ikke at acceptere cookies, kan brugeren indstille sin browser til automatisk at afvise cookies eller underrette brugeren hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Brugeren kan benytte browsers hjælpefunktion til at få flere oplysninger. Se også vejledning her: http://minecookies.org/

3. Formål med cookies på EasyJob.dk:
Teknisk funktionalitet, så EasyJob.dk kan huske brugerens indstillinger.
Trafikmåling, så EasyJob.dk ved hvor mange, der besøger EasyJob.dk og kan dokumentere dette over for annoncører.
Målretning af annoncering, så EasyJob.dk kan vise brugeren de annoncer EasyJob.dk tror, er mest relevante og hvor ofte den samme annonce vises.
EasyJob.dk anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics.
EasyJob.dk bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Brugeren kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Adsense.
EasyJob.dk bruger cookies fra annoncenetværket Google Adsense.
Brugeren kan læse mere eller fravælge cookies fra Google Adsense her: http://www.google.com/

EasyJob.dk anvender funktionalitet fra AddThis, til at dele links til websitet på sociale medier som Facebook og Twitter mv. samt til funktionalitet som at kunne printe siden samt at sende den pr. e-mail. Brugeren kan læse mere om AddThis her: www.addthis.com

Brug af personoplysninger.
Person oplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre brugeren selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og EasyJob.dk indsamler aldrig personoplysninger, uden at brugeren selv har givet EasyJob.dk disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner mv.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerens og øvrige brugere af EasyJob.dk Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af EasyJob.dk produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset brugerens interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger.
Hvis brugeren ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om brugeren hos EasyJob.dk, skal brugeren rette henvendelse til EasyJob.dk. Er der registreret forkerte data, eller har brugeren andre indsigelser, kan brugeren rette henvendelse samme sted. Brugeren har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om brugeren, og brugeren kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger.
Ifølge persondataloven skal brugerens personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. EasyJob.dk gemmer brugerens personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og EasyJob.dk sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om EasyJob.dk brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til brugerens rettigheder som bruger. EasyJob.dk kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Brugeren afgiver således sine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i EasyJob.dk behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. EasyJob.dk forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør EasyJob.dk det, retter EasyJob.dk selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver EasyJob.dk brugeren besked i form af en synlig meddelelse på EasyJob.dk eller via e-mail.

I det omfang, der behandles personoplysninger om brugeren, har brugeren ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til brugeren. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om brugeren, er urigtige eller vildledende, har brugeren ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Brugeren kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om brugeren gøres til genstand for behandling. Brugeren kan også til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Brugeren har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende brugeren. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ansvarsbegrænsning.
EasyJob.dk er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og EasyJob.dk er ikke selv sælger eller leverandør af produkter eller ydelser, der annonceres til salg mv. på EasyJob.dk. Dog kan EasyJob.dk i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger. Hvis dette måtte ske vil det klart fremgå af handlen. EasyJob.dk påtager sig ikke noget ansvar for varer, tilbud eller ydelser af nogen art, som brugeren køber, modtager eller sælger ved brug af EasyJob.dk. Brugeren indvilliger i ikke at holde EasyJob.dk ansvarlig for handlinger, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste EasyJob.dk indhold kommer fra andre brugere, så EasyJob.dk kan ikke garantere for nøjagtigheden af indholdet eller bruger kommunikationen, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Brugeren anbefales altid at verificere alle informationer, inden de bliver anvendt i forbindelse med køb mv. EasyJob.dk kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til vores ydelser eller EasyJob.dk. Som følge heraf fraskriver EasyJob.dk sig udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt, alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. EasyJob.dk er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader mv., der opstår som følge af brugerens brug af EasyJob.dk og EasyJob.dk ydelser, selvom brugeren underretter EasyJob.dk herom, eller EasyJob.dk med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.
Såfremt EasyJob.dk bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er EasyJob.dk ansvar over for brugeren eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, brugeren betaler til EasyJob.dk i de 14 dage forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) 1,00.DKK

Misbrug.
EasyJob.dk forbeholder sig retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse uden varsel, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugeren fra EasyJob.dk, hvis EasyJob.dk mener, at brugeren skaber problemer, eller brugerens handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i EasyJob.dk politik, betingelser eller nogen form for lov.

En ydelse kan endvidere uden forudgående meddelelse spærres, såfremt EasyJob.dk finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig spærring vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen ikke længere er til stede.

Brugeren indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere EasyJob.dk eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker. Alle navne og varemærker tilhører EasyJob.dk eller dennes samarbejdspartnere og må kun anvendes med forudgående skriftlig tilladelse fra EasyJob.dk.

EasyJob.dk er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende. Ansvaret, for at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, påhviler således alene brugeren eller den pågældende tredjepart.

Brugeren forpligtiger sig til at holde EasyJob.dk og vore samarbejdspartnere skadesløs for alle erstatningskrav eller andre krav om godtgørelse og betaling, som måtte opstå på grund af brugerens handlinger og forhold.
Såfremt EasyJob.dk ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at EasyJob.dk har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.

Ændring af betingelser.
EasyJob.dk kan opdatere og ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, brugeren anvender eller besøger EasyJob.dk eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt af EasyJob.dk. EasyJob.dk tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for skrivefejl, trykfejl, udsolgte varer, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Force majeure.
EasyJob.dk er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, optøjer, borgerlige uroligheder, sabotage, hærværk, vareknaphed, mangel på transportmuligheder, afgiftsændringer, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for EasyJob.dk kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel EasyJob.dk som brugeren være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

Overdragelse.
Brugeren har ikke ret til hverken helt eller delvist at overdrage, transportere, sælge eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden EasyJob.dk forudgående skriftlige samtykke. Brugeren erklærer sig endvidere indforstået med, at EasyJob.dk helt eller delvist har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til nærværende aftale samt viderebringe eller overdrage oplysninger om brugerens website, e-mail m.v. til tredjemand.

Kontakt & Info.
Har du spørgsmål til EasyJob.dk kan du kontakte os på e-mail EasyJobdk@Hotmail.com

Veflex IVS, Fabersvej 1, 7500 Holstebro CVR:36078286 er ansvarlig for indhold og drift af EasyJob.dk.

Lovvalg & værneting.
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, med udelukkelse af eventuelle love og regler, der måtte henføre forholdet til et andet lands ret og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter EasyJob.dk - Veflex IVS valg.


© EasyJob.dk